Difference between revisions of "searchEad"

From Archives Portal Europe Wiki
Jump to: navigation, search
(eadSearchResults)
Line 40: Line 40:
 
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
 
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
 
{
 
{
   "count": 5,
+
   "count": "5",
 
   "startIndex": 0,
 
   "startIndex": 0,
 
   "query": "nepal",
 
   "query": "nepal",
Line 109: Line 109:
 
     {
 
     {
 
       "id": "string",
 
       "id": "string",
       "fondsUnitTitle": "string",
+
       "findingAidTitle": "string",
       "fondsUnitId": "string",
+
       "findingAidNo": "string",
 
       "repository": "string",
 
       "repository": "string",
 
       "country": "string",
 
       "country": "string",
Line 126: Line 126:
 
       "indexDate": "string",
 
       "indexDate": "string",
 
       "unitId": "string",
 
       "unitId": "string",
 +
      "parentId": "string",
 
       "unitTitle": "string",
 
       "unitTitle": "string",
 
       "unitTitleWithHighlighting": "string",
 
       "unitTitleWithHighlighting": "string",
Line 217: Line 218:
 
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
 
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
 
{
 
{
   "totalResults": 1,
+
   "totalResults": 162,
 
   "startIndex": 0,
 
   "startIndex": 0,
   "totalPages": 1,
+
   "totalPages": 33,
 
   "eadSearchResults": [
 
   "eadSearchResults": [
 
     {
 
     {
       "id": "C85473776",
+
       "id": "F1003333",
       "fondsUnitTitle": "Inventaris van de archieven van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids en hun taakvoorgangers, 1914- 2008 (2011)",
+
       "findingAidTitle": "Inventaris van de archieven van het Nederlandse Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bomby (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974)",
       "fondsUnitId": "2.19.225",
+
       "findingAidNo": "2.05.187",
 
       "repository": "Nationaal Archief",
 
       "repository": "Nationaal Archief",
 
       "country": "NETHERLANDS",
 
       "country": "NETHERLANDS",
 
       "language": "",
 
       "language": "",
 
       "langMaterial": "",
 
       "langMaterial": "",
       "unitDate": "1994",
+
       "unitDate": "1931-1974",
 +
      "repositoryCode": "NL-HaNA",
 +
      "hasDigitalObject": false,
 +
      "numberOfDigitalObjects": 0,
 +
      "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
 +
      "numberOfDescendents": 765,
 +
      "docType": "Finding Aid",
 +
      "docTypeId": "fa",
 +
      "level": "archdesc",
 +
      "indexDate": "",
 +
      "unitId": "2.05.187",
 +
      "parentId": "",
 +
      "unitTitle": "Nederlandse Ambassade in India (New Delhi) (1951-1974) en Consulaat(-Generaal) te Bombay (1931-1974)",
 +
      "unitTitleWithHighlighting": null,
 +
      "scopeContent": "Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken en indexen op telexberichten; stukken m.b.t. de organisatie; protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (oa. oorlogsrecht); verkeer en vervoer (oa. lucht- en scheepvaart); economische en technische hulpverlening; goederen en diensten; sociaal (oa. vluchtelingenprobleem); culturele aangelegenheden (oa. VOC). Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke verhoudingen en deelname aan internationale organisaties.",
 +
      "scopeContentWithHighlighting": null,
 +
      "numberOfAncestors": 0
 +
    },
 +
    {
 +
      "id": "C372598928",
 +
      "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
 +
      "findingAidNo": "2.05.290",
 +
      "repository": "Nationaal Archief",
 +
      "country": "NETHERLANDS",
 +
      "language": "",
 +
      "langMaterial": "",
 +
      "unitDate": "1937-1941, 1945.",
 +
      "repositoryCode": "NL-HaNA",
 +
      "hasDigitalObject": false,
 +
      "numberOfDigitalObjects": 0,
 +
      "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
 +
      "numberOfDescendents": 0,
 +
      "docType": "Descriptive Unit",
 +
      "docTypeId": "du",
 +
      "level": "clevel",
 +
      "indexDate": "",
 +
      "unitId": "2.05.290 - 27",
 +
      "parentId": "",
 +
      "unitTitle": "Stukken betreffende het wederzijds toekennen van Koninklijke onderscheidingen aan de Maharadja van Nepal en koningin Wilhelmina.",
 +
      "unitTitleWithHighlighting": " onderscheidingen aan de Maharadja van <em>Nepal</em> en koningin Wilhelmina.",
 +
      "scopeContent": "",
 +
      "scopeContentWithHighlighting": null,
 +
      "numberOfAncestors": 5
 +
    },
 +
    {
 +
      "id": "C372599153",
 +
      "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
 +
      "findingAidNo": "2.05.290",
 +
      "repository": "Nationaal Archief",
 +
      "country": "NETHERLANDS",
 +
      "language": "",
 +
      "langMaterial": "",
 +
      "unitDate": "1937-1950.",
 +
      "repositoryCode": "NL-HaNA",
 +
      "hasDigitalObject": false,
 +
      "numberOfDigitalObjects": 0,
 +
      "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
 +
      "numberOfDescendents": 0,
 +
      "docType": "Descriptive Unit",
 +
      "docTypeId": "du",
 +
      "level": "clevel",
 +
      "indexDate": "",
 +
      "unitId": "2.05.290 - 189",
 +
      "parentId": "",
 +
      "unitTitle": "Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen Nepal en Nederland.",
 +
      "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen <em>Nepal</em> en",
 +
      "scopeContent": "",
 +
      "scopeContentWithHighlighting": null,
 +
      "numberOfAncestors": 5
 +
    },
 +
    {
 +
      "id": "C372599108",
 +
      "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
 +
      "findingAidNo": "2.05.290",
 +
      "repository": "Nationaal Archief",
 +
      "country": "NETHERLANDS",
 +
      "language": "",
 +
      "langMaterial": "",
 +
      "unitDate": "1939-1940.",
 +
      "repositoryCode": "NL-HaNA",
 +
      "hasDigitalObject": false,
 +
      "numberOfDigitalObjects": 0,
 +
      "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
 +
      "numberOfDescendents": 0,
 +
      "docType": "Descriptive Unit",
 +
      "docTypeId": "du",
 +
      "level": "clevel",
 +
      "indexDate": "",
 +
      "unitId": "2.05.290 - 154",
 +
      "parentId": "",
 +
      "unitTitle": "Stukken betreffende de economische betrekkingen tussen Nepal en Nederland.",
 +
      "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de economische betrekkingen tussen <em>Nepal</em> en",
 +
      "scopeContent": "",
 +
      "scopeContentWithHighlighting": null,
 +
      "numberOfAncestors": 5
 +
    },
 +
    {
 +
      "id": "C372781858",
 +
      "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap / Ambassade in Groot-Brittannie (en Ierland tot 1949), 1813-1954",
 +
      "findingAidNo": "2.05.44",
 +
      "repository": "Nationaal Archief",
 +
      "country": "NETHERLANDS",
 +
      "language": "",
 +
      "langMaterial": "",
 +
      "unitDate": "1940-1947.",
 
       "repositoryCode": "NL-HaNA",
 
       "repositoryCode": "NL-HaNA",
 
       "hasDigitalObject": false,
 
       "hasDigitalObject": false,
Line 239: Line 344:
 
       "level": "clevel",
 
       "level": "clevel",
 
       "indexDate": "",
 
       "indexDate": "",
       "unitId": "2.19.225 - 2124",
+
       "unitId": "2.05.44 - 1864",
       "unitTitle": "Paul Janssen ten behoeve van zijn studie aan de London School of Hygiene  & Tropical Medicine in verband met zijn onderzoek naar 'The rol for NGO's in the implementation of the National Aids Programme in Nepal'",
+
      "parentId": "",
       "unitTitleWithHighlighting": " the implementation of the National Aids Programme in <em>Nepal</em>'",
+
       "unitTitle": "Stukken betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Nepal.",
 +
       "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de betrekkingen tussen Nederland en <em>Nepal</em>.",
 
       "scopeContent": "",
 
       "scopeContent": "",
 
       "scopeContentWithHighlighting": null,
 
       "scopeContentWithHighlighting": null,
       "numberOfAncestors": 8
+
       "numberOfAncestors": 6
 
     }
 
     }
 
   ],
 
   ],
Line 259: Line 365:
 
         "id": "7",
 
         "id": "7",
 
         "name": "NETHERLANDS",
 
         "name": "NETHERLANDS",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 162
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "3",
 +
        "name": "GERMANY",
 +
        "frequency": 39
 
       }
 
       }
 
     ],
 
     ],
Line 265: Line 376:
 
     "repository": [
 
     "repository": [
 
       {
 
       {
         "id": "32171",
+
         "id": "2437",
 
         "name": "Nationaal Archief",
 
         "name": "Nationaal Archief",
 +
        "frequency": 152
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "2091",
 +
        "name": "Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis",
 +
        "frequency": 9
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "373",
 +
        "name": "Erfgoed Leiden en omstreken",
 
         "frequency": 1
 
         "frequency": 1
 
       }
 
       }
Line 274: Line 395:
 
         "id": "fa",
 
         "id": "fa",
 
         "name": "fa",
 
         "name": "fa",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 160
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "hg",
 +
        "name": "hg",
 +
        "frequency": 2
 
       }
 
       }
 
     ],
 
     ],
Line 281: Line 407:
 
         "id": "clevel",
 
         "id": "clevel",
 
         "name": "clevel",
 
         "name": "clevel",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 149
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "archdesc",
 +
        "name": "archdesc",
 +
        "frequency": 13
 
       }
 
       }
 
     ],
 
     ],
Line 288: Line 419:
 
         "id": "false",
 
         "id": "false",
 
         "name": "false",
 
         "name": "false",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 162
 
       }
 
       }
 
     ],
 
     ],
Line 296: Line 427:
 
         "id": "normal",
 
         "id": "normal",
 
         "name": "normal",
 
         "name": "normal",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 162
 
       }
 
       }
 
     ]
 
     ]
Line 302: Line 433:
 
   "facetDateFields": {
 
   "facetDateFields": {
 
     "fromDate": [
 
     "fromDate": [
 +
      {
 +
        "id": "1920-01-01_3",
 +
        "name": "1920-1939",
 +
        "frequency": 4
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "1940-01-01_3",
 +
        "name": "1940-1959",
 +
        "frequency": 64
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "1960-01-01_3",
 +
        "name": "1960-1979",
 +
        "frequency": 83
 +
      },
 
       {
 
       {
 
         "id": "1980-01-01_3",
 
         "id": "1980-01-01_3",
 
         "name": "1980-1999",
 
         "name": "1980-1999",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 11
 
       }
 
       }
 
     ],
 
     ],
Line 312: Line 458:
 
         "id": "1800-01-01_2",
 
         "id": "1800-01-01_2",
 
         "name": "1800-1999",
 
         "name": "1800-1999",
         "frequency": 1
+
         "frequency": 154
 +
      },
 +
      {
 +
        "id": "2000-01-01_2",
 +
        "name": "2000-2199",
 +
        "frequency": 8
 
       }
 
       }
 
     ]
 
     ]
Line 335: Line 486:
 
| Internal APE identifier of the result
 
| Internal APE identifier of the result
 
|-
 
|-
| fondsUnitTitle
+
| findingAidTitle
 
| Title of the finding aid
 
| Title of the finding aid
 
|-
 
|-
| fondsUnitId
+
| findingAidNo
 
| Identifier of the fonds provided by the repository  
 
| Identifier of the fonds provided by the repository  
 
|-
 
|-
Line 385: Line 536:
 
| unitId  
 
| unitId  
 
| Identifier of the result provided by the repository
 
| Identifier of the result provided by the repository
 +
|-
 +
| parentId
 +
| Internal APE Identifier of the parent of the result
 
|-
 
|-
 
| unitTitle  
 
| unitTitle  

Revision as of 14:35, 30 August 2017

Request url: https://api.archivesportaleurope.net/services/search/ead. This service is a POST-request.

This search-service delivers a list of archival descriptions with the requested search term. There is no distinction between the level of description. The user is able to filter results on various facets and order on various fields.Request parameters

Three request parameters can be used to do a search in archival descriptions.

Empty Request example

{
 "count": "5",
 "startIndex": 0,
 "query": "*",
 "filters": [
  {
   "facetFieldName": "string",
   "facetFieldIds": [
    "string"
   ]
  }
 ],
 "dateFilters": [
  {
   "dateFieldName": "string",
   "dateFieldId": "string"
  }
 ],
 "sortRequest": {
  "sortType": "asc",
  "fields": [
   "string"
  ]
 }
}

Basic Request example

{
 "count": "5",
 "startIndex": 0,
 "query": "nepal",
 "filters": [
  {
   "facetFieldName": "country",
   "facetFieldIds": [
    "7"
   ]
  }
 ],
 "dateFilters": [
  {
   "dateFieldName": "fromDate",
   "dateFieldId": "1800-01-01_2"
  }
 ],
 "sortRequest": {
  "sortType": "asc",
  "fields": [
   "date"
  ]
 }
}

This example searches for archival descriptions with the term "nepal" and filters on the facet "country" with id = 7 (identifier for "NETHERLANDS") and date-facet "fromDate" with id = "1800-01-01_2" (identifier for the period 1800-1999), ordered ascending by date.

count

The resultlist is delivered in chunks of a certain size. Request parameter "count" describes the number of results that are in one chunk. Optional. Default value is 5.

startIndex

Request parameter "startIndex" enables you to select the results that you want to have. Counting starts at zero. If "count" = 5, the second chunk starts with startIndex 5, the following at startIndex 10, etc. Optional. Default value is 0.

query

Containing the search term(s). Required.

filters

Request parameter "filters" enables you to filter the result on facets. The facets are summarised in searchEad#facets.

dateFilters

Request parameters "dateFilters" enables you to filter the result on a certain period of time. The dateFacets are summarised in searchEad#date_facets

sortRequest

Request parameters "sortRequest" enables you to sort the result. The sortRequest contains two parameters: sortType and fields.

In "fields", you can provide a list of 1 or more fields. The resultlist is ordered on field[0] first, field[1] secondly, etc. The possible fields are:

 • date: date of the archival material, provided in <unitdate>
 • findingAidNo: number of the finding aid, provided by the repository in <eadid>
 • title: description of the archival material, provided in <unittitle>
 • referenceCode: identifier of the archival material, provided by the repository in <unitid>

In all situations you can sort ascending or descending by setting request parameter "sortType" "asc" or "desc" respectively.

Response parameters

The response contains a list of the descriptions where the requested search term(s) was/were found.

Empty Response example

{
 "totalResults": 0,
 "startIndex": 0,
 "totalPages": 0,
 "eadSearchResults": [
  {
   "id": "string",
   "findingAidTitle": "string",
   "findingAidNo": "string",
   "repository": "string",
   "country": "string",
   "language": "string",
   "langMaterial": "string",
   "unitDate": "string",
   "repositoryCode": "string",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 0,
   "docType": "string",
   "docTypeId": "string",
   "level": "string",
   "indexDate": "string",
   "unitId": "string",
   "parentId": "string",
   "unitTitle": "string",
   "unitTitleWithHighlighting": "string",
   "scopeContent": "string",
   "scopeContentWithHighlighting": "string",
   "numberOfAncestors": 0
  }
 ],
 "sortFields": [
  "string"
 ],
 "facetFields": {
  "country": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "subject": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "repository": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "docType": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "level": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "hasDigitalObject": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "digitalObjectType": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "unitDateType": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ]
 },
 "facetDateFields": {
  "fromDate": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ],
  "toDate": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "frequency": 0
   }
  ]
 }
}

Basic Response example

Response for the basic request example above:

{
 "totalResults": 162,
 "startIndex": 0,
 "totalPages": 33,
 "eadSearchResults": [
  {
   "id": "F1003333",
   "findingAidTitle": "Inventaris van de archieven van het Nederlandse Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bomby (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974)",
   "findingAidNo": "2.05.187",
   "repository": "Nationaal Archief",
   "country": "NETHERLANDS",
   "language": "",
   "langMaterial": "",
   "unitDate": "1931-1974",
   "repositoryCode": "NL-HaNA",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 765,
   "docType": "Finding Aid",
   "docTypeId": "fa",
   "level": "archdesc",
   "indexDate": "",
   "unitId": "2.05.187",
   "parentId": "",
   "unitTitle": "Nederlandse Ambassade in India (New Delhi) (1951-1974) en Consulaat(-Generaal) te Bombay (1931-1974)",
   "unitTitleWithHighlighting": null,
   "scopeContent": "Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken en indexen op telexberichten; stukken m.b.t. de organisatie; protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (oa. oorlogsrecht); verkeer en vervoer (oa. lucht- en scheepvaart); economische en technische hulpverlening; goederen en diensten; sociaal (oa. vluchtelingenprobleem); culturele aangelegenheden (oa. VOC). Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke verhoudingen en deelname aan internationale organisaties.",
   "scopeContentWithHighlighting": null,
   "numberOfAncestors": 0
  },
  {
   "id": "C372598928",
   "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
   "findingAidNo": "2.05.290",
   "repository": "Nationaal Archief",
   "country": "NETHERLANDS",
   "language": "",
   "langMaterial": "",
   "unitDate": "1937-1941, 1945.",
   "repositoryCode": "NL-HaNA",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 0,
   "docType": "Descriptive Unit",
   "docTypeId": "du",
   "level": "clevel",
   "indexDate": "",
   "unitId": "2.05.290 - 27",
   "parentId": "",
   "unitTitle": "Stukken betreffende het wederzijds toekennen van Koninklijke onderscheidingen aan de Maharadja van Nepal en koningin Wilhelmina.",
   "unitTitleWithHighlighting": " onderscheidingen aan de Maharadja van <em>Nepal</em> en koningin Wilhelmina.",
   "scopeContent": "",
   "scopeContentWithHighlighting": null,
   "numberOfAncestors": 5
  },
  {
   "id": "C372599153",
   "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
   "findingAidNo": "2.05.290",
   "repository": "Nationaal Archief",
   "country": "NETHERLANDS",
   "language": "",
   "langMaterial": "",
   "unitDate": "1937-1950.",
   "repositoryCode": "NL-HaNA",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 0,
   "docType": "Descriptive Unit",
   "docTypeId": "du",
   "level": "clevel",
   "indexDate": "",
   "unitId": "2.05.290 - 189",
   "parentId": "",
   "unitTitle": "Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen Nepal en Nederland.",
   "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen <em>Nepal</em> en",
   "scopeContent": "",
   "scopeContentWithHighlighting": null,
   "numberOfAncestors": 5
  },
  {
   "id": "C372599108",
   "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi), (1886) 1922-1954",
   "findingAidNo": "2.05.290",
   "repository": "Nationaal Archief",
   "country": "NETHERLANDS",
   "language": "",
   "langMaterial": "",
   "unitDate": "1939-1940.",
   "repositoryCode": "NL-HaNA",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 0,
   "docType": "Descriptive Unit",
   "docTypeId": "du",
   "level": "clevel",
   "indexDate": "",
   "unitId": "2.05.290 - 154",
   "parentId": "",
   "unitTitle": "Stukken betreffende de economische betrekkingen tussen Nepal en Nederland.",
   "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de economische betrekkingen tussen <em>Nepal</em> en",
   "scopeContent": "",
   "scopeContentWithHighlighting": null,
   "numberOfAncestors": 5
  },
  {
   "id": "C372781858",
   "findingAidTitle": "Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap / Ambassade in Groot-Brittannie (en Ierland tot 1949), 1813-1954",
   "findingAidNo": "2.05.44",
   "repository": "Nationaal Archief",
   "country": "NETHERLANDS",
   "language": "",
   "langMaterial": "",
   "unitDate": "1940-1947.",
   "repositoryCode": "NL-HaNA",
   "hasDigitalObject": false,
   "numberOfDigitalObjects": 0,
   "numberOfDigitalObjectsInDescendents": 0,
   "numberOfDescendents": 0,
   "docType": "Descriptive Unit",
   "docTypeId": "du",
   "level": "clevel",
   "indexDate": "",
   "unitId": "2.05.44 - 1864",
   "parentId": "",
   "unitTitle": "Stukken betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Nepal.",
   "unitTitleWithHighlighting": "Stukken betreffende de betrekkingen tussen Nederland en <em>Nepal</em>.",
   "scopeContent": "",
   "scopeContentWithHighlighting": null,
   "numberOfAncestors": 6
  }
 ],
 "sortFields": [
  "date",
  "findingAidNo",
  "orderId",
  "title",
  "referenceCode"
 ],
 "facetFields": {
  "country": [
   {
    "id": "7",
    "name": "NETHERLANDS",
    "frequency": 162
   },
   {
    "id": "3",
    "name": "GERMANY",
    "frequency": 39
   }
  ],
  "subject": [],
  "repository": [
   {
    "id": "2437",
    "name": "Nationaal Archief",
    "frequency": 152
   },
   {
    "id": "2091",
    "name": "Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis",
    "frequency": 9
   },
   {
    "id": "373",
    "name": "Erfgoed Leiden en omstreken",
    "frequency": 1
   }
  ],
  "docType": [
   {
    "id": "fa",
    "name": "fa",
    "frequency": 160
   },
   {
    "id": "hg",
    "name": "hg",
    "frequency": 2
   }
  ],
  "level": [
   {
    "id": "clevel",
    "name": "clevel",
    "frequency": 149
   },
   {
    "id": "archdesc",
    "name": "archdesc",
    "frequency": 13
   }
  ],
  "hasDigitalObject": [
   {
    "id": "false",
    "name": "false",
    "frequency": 162
   }
  ],
  "digitalObjectType": [],
  "unitDateType": [
   {
    "id": "normal",
    "name": "normal",
    "frequency": 162
   }
  ]
 },
 "facetDateFields": {
  "fromDate": [
   {
    "id": "1920-01-01_3",
    "name": "1920-1939",
    "frequency": 4
   },
   {
    "id": "1940-01-01_3",
    "name": "1940-1959",
    "frequency": 64
   },
   {
    "id": "1960-01-01_3",
    "name": "1960-1979",
    "frequency": 83
   },
   {
    "id": "1980-01-01_3",
    "name": "1980-1999",
    "frequency": 11
   }
  ],
  "toDate": [
   {
    "id": "1800-01-01_2",
    "name": "1800-1999",
    "frequency": 154
   },
   {
    "id": "2000-01-01_2",
    "name": "2000-2199",
    "frequency": 8
   }
  ]
 }
}

totalResults

The response parameter "totalResults" gives the number of results.

startIndex

The response parameter "startIndex" gives the number of the chunk you requested.

totalPages

The response parameter "totalPages" gives the number of chunks.

eadSearchResults

Enumeration of the results. A result could be a holdings guide, a source guide, a finding aid, or a descriptive unit (ie a sublevel component). They are all optional except "id".

id Internal APE identifier of the result
findingAidTitle Title of the finding aid
findingAidNo Identifier of the fonds provided by the repository
repository Name of the repository holding the fonds
country Name of the country where the repository is, in English
language Language of the description of the result
langMaterial Language in which the result is created
unitDate Date of creation of the result
repositoryCode Code of the repository holding the fonds; preferably, but not necessarily ISIL
hasDigitalObject TRUE/FALSE (only for the search result)
numberOfDigitalObjects Amount of digital objects available for the search result (is always 0 in case 'hasDigitalObject' = FALSE)
numberOfDigitalOjectsInDescendents Amount of digital objects available for descendents of the search result (can be > 0 in case 'hasDigtalObject' = FALSE)
numberOfDescendents Amount of descendents of the search result
docType Type of document in which the result is found: "Finding Aid", "Holdings Guide", "Source Guide" or "Descriptive Unit"
docTypeId Acronym for the type of document: "fa" for "Finding Aid", "hg" for "Holdings Guide", "sg" for "Source Guide" or "du" for "Descriptive unit"
level Type of result: "archdesc" for highest level description or "clevel" for subordinate components
indexDate Date showing when the result was ingested/updated and indexed in the Archives Portal Europe (ie last change date)
unitId Identifier of the result provided by the repository
parentId Internal APE Identifier of the parent of the result
unitTitle Description of the result
unitTitleWithHighlighting Description of the result, with the mark "<em>" to emphasise the search term that was used in the search request
scopeContent More descriptive information about the result
scopeContentWithHighlighting More descriptive information about the result, with the mark "<em>" to emphasise the search term that was used in the search request
numberOfAncestors Amount of ancestors (higher levels) for the result

sortFields

This response parameter sums up the various fields you can use to order the resultList in a, new, additional request (see searchEad#sortRequest):

 • date
 • findingAidNo
 • title
 • referenceCode

facetFields

This response parameter gives an enumeration of facets. Every facet has three variables.

id Internal APE identifier of the value; use this "id" in the filter request parameter
name Human readable value (in English)
frequency The number of results of this facet containing the search term

facets

country Name of the country where the repository is, in English
subject Subject that is added to the archival description
repository Name of the repository holding the fonds
docType Type of document in which the result is found: "Finding Aid", "Holdings Guide", "Source Guide" or "Descriptive Unit"
level Type of result: "archdesc" for highest level description or "clevel" for subordinate components
hasDigitalObject TRUE/FALSE
digitalObjectType Type of the Object: most of the time: IMAGE
unitDateType Type of date describing the archival unit

date facets

With the date facets you can zoom in on the period of time. Results are grouped in periods of two centuries in the first step. If you use these groupings in the request-parameter dateFilter, you'll have new dateFacets that groups the results into groups of two decades

fromDate Grouping of the search result in starting dates
toDate Grouping of the search result in ending dates